ZAWIESZENIE REKRUTACJI II ETAP

Nabór kandydatów – II tura zostaje zawieszony z dniem 16.09.2022 r. ze skutkiem natychmiastowym.

Rekrutacja II tura

Zapraszamy do II tury rekrutacji do projektu od dnia 16 września 2022 r. Więcej informacji w regulaminie rekrutacji II tury,…

KOMISJA OCENY BIZNESPLANÓW DGA S.A. – OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA

W załączeniu publikujemy zanonimizowaną Ostateczną Listę Rankingową – 101 osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia bezzwrotnego: dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej…

KOMISJA OCENY BIZNESPLANÓW FRIPWW S.A. – OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA

KOMISJA OCENY BIZNESPLANÓW FRIPWW S.A. – OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA W załączeniu publikujemy zanonimizowaną Ostateczną Listę Rankingową  – 151 osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia bezzwrotnego:…

KOMISJA OCENY BIZNESPLANÓW DGA S. A. – LISTA RANKINGOWA

08.08.2022 r. Informujemy, że w dniu 01 sierpnia 2022 roku Komisja Oceny Biznesplanów w DGA S.A. zakończyła ocenę złożonych Wniosków o dotację na…

KOMISJA OCENY BIZNESPLANÓW FRIPWW S.A. – LISTA RANKINGOWA

KOMISJA OCENY BIZNESPLANÓW FRIPWW S.A. – LISTA RANKINGOWA 05.08.2022 r. Informujemy, że w dniu 31 lipca 2022 roku Komisja Oceny Biznesplanów…

Ocena biznesplanów

Informujemy, że wyniki oceny biznesplanów zostaną opublikowane w sierpniu.

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU

Zapraszamy do zapoznania się z listą osób zakwalifikowanych do projektu. Lista dostępna po rozwinięciu komunikatu poprzez przycisk: „Dowiedz się więcej…”…

Informacja o miejscu składania Biznesplanów

Przypominamy, że dokumenty związane z przyznaniem wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości należy dostarczyć do 1 lipca 2022 roku wyłącznie do…

Informacja o terminie składania Biznesplanów

Informujemy, że w dniach 20.06.2022 – 1.07.2022 przyjmowane będą od Uczestników projektu dokumenty związane z przyznaniem bezzwrotnego wsparcia na rozwój…

Skip to content