Informacja o miejscu składania Biznesplanów

Przypominamy, że dokumenty związane z przyznaniem wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości należy dostarczyć do 1 lipca 2022 roku wyłącznie do siedziby Partnera wiodącego lub Partnera – w zależności od miejsca podpisania „Umowy o otrzymanie wsparcia szkoleniowego”. Adresy dostępne są w zakładce kontakt.

Skip to content