KOMISJA OCENY BIZNESPLANÓW FRIPWW S.A. – OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA

KOMISJA OCENY BIZNESPLANÓW FRIPWW S.A. – OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA

W załączeniu publikujemy zanonimizowaną Ostateczną Listę Rankingową  – 151 osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia bezzwrotnego: dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w postaci pomocy finansowej.

Informujemy, że zgodnie §4 ust. 7 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości: „Oceny otrzymane na etapie procedury odwoławczej są ostateczne, i nie przysługują od nich środki odwoławcze”.


Informacja o wynikach weryfikacji zostanie przekazana na Państwa adresy mailowe. Pracownicy Biura projektu będą się z Państwem kontaktować w celu ustalenia szczegółów związanych z podpisaniem umowy.

LISTY-RANKINGOWE-1

Skip to content