KOMISJA OCENY BIZNESPLANÓW DGA S.A. – OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA

W załączeniu publikujemy zanonimizowaną Ostateczną Listę Rankingową – 101 osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia bezzwrotnego: dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w postaci pomocy finansowej.  

Informujemy, że zgodnie z §4 ust. 7 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości: „Oceny otrzymane na etapie procedury odwoławczej są ostateczne, i nie przysługują od nich środki odwoławcze”. 

Informacja o wynikach weryfikacji zostanie przekazana na Państwa adresy mailowe. Pracownicy Biura Projektu będą się z Państwem kontaktować w celu ustalenia szczegółów związanych z podpisaniem umowy. 

Ostateczna-lista-rankingowa-25.08.2022

Skip to content