Informacja dla uczestników I tura

Informujemy, że Uczestnikom Projektu z I tury rekrutacji, którym przyznano wsparcie bezzwrotne: dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe…

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU REKRUTACJI

Szanowni Państwo, informujemy, że zakończyliśmy I etap rekrutacji w II turze rekrutacji. Wyniki publikujemy na stronie WWW. Lista dostępna po…

ZAWIESZENIE REKRUTACJI II ETAP

Nabór kandydatów – II tura zostaje zawieszony z dniem 16.09.2022 r. ze skutkiem natychmiastowym.

Rekrutacja II tura

Zapraszamy do II tury rekrutacji do projektu od dnia 16 września 2022 r. Więcej informacji w regulaminie rekrutacji II tury,…

KOMISJA OCENY BIZNESPLANÓW DGA S.A. – OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA

W załączeniu publikujemy zanonimizowaną Ostateczną Listę Rankingową – 101 osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia bezzwrotnego: dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej…

KOMISJA OCENY BIZNESPLANÓW FRIPWW S.A. – OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA

KOMISJA OCENY BIZNESPLANÓW FRIPWW S.A. – OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA W załączeniu publikujemy zanonimizowaną Ostateczną Listę Rankingową  – 151 osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia bezzwrotnego:…

KOMISJA OCENY BIZNESPLANÓW DGA S. A. – LISTA RANKINGOWA

08.08.2022 r. Informujemy, że w dniu 01 sierpnia 2022 roku Komisja Oceny Biznesplanów w DGA S.A. zakończyła ocenę złożonych Wniosków o dotację na…

KOMISJA OCENY BIZNESPLANÓW FRIPWW S.A. – LISTA RANKINGOWA

KOMISJA OCENY BIZNESPLANÓW FRIPWW S.A. – LISTA RANKINGOWA 05.08.2022 r. Informujemy, że w dniu 31 lipca 2022 roku Komisja Oceny Biznesplanów…

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU

Zapraszamy do zapoznania się z listą osób zakwalifikowanych do projektu. Lista dostępna po rozwinięciu komunikatu poprzez przycisk: „Dowiedz się więcej…”…

WSTĘPNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU

Szanowni Państwo, informujemy, że zakończyliśmy I i II etap rekrutacji. Wyniki publikujemy na stronie WWW (link)

Skip to content