Informacja dla uczestników I tura

Informujemy, że Uczestnikom Projektu z I tury rekrutacji, którym przyznano wsparcie bezzwrotne: dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej przyznano dodatkowe dwa miesiące wsparcia pomostowego, tym samym wsparcie pomostowe może zostać wydłużone do 14 miesięcy. O kwestiach formalnych związanych z aneksem do umowy itp. będziemy informować w terminie późniejszym.

Skip to content