KOMISJA OCENY BIZNESPLANÓW FRIPWW S.A. – LISTA RANKINGOWA

KOMISJA OCENY BIZNESPLANÓW FRIPWW S.A. – LISTA RANKINGOWA

05.08.2022 r.

Informujemy, że w dniu 31 lipca 2022 roku Komisja Oceny Biznesplanów w Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. zakończyła ocenę złożonych Wniosków o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w postaci pomocy finansowej wraz z biznesplanami.

W załączeniu publikujemy zanonimizowaną Wstępną Listę Rankingową 128 osób (85%) wytypowanych do otrzymania wsparcia bezzwrotnego: dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w postaci pomocy finansowej.

Ponadto, załączamy Wyniki ocen pozostałych osób.

Informacja o wynikach weryfikacji ww. Wniosków została/nie przesłana w dniu dzisiejszym na Państwa adresy mailowe.

Ostateczna Lista Rankingowa zostanie opublikowana na stronie internetowej projektu: www.samozatrudnienie.eu, po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań przez Komisję Oceny Biznesplanów. Przewidywany termin zakończenia procedury odwoławczej około 22.08.2022 r.

Docelowo dofinansowanie przyznane przez Lidera – Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. uzyska 151 Uczestników projektu.

Wstępna lista rankingowa 128 osób – FRIPWW S.A.
Wstępna-lista-rankingowa_128-osob

Wyniki ocen pozostałych osób – FRIPWW S.A.
Wyniki-ocen-pozostalych-osob

Skip to content