Ocena biznesplanów

Informujemy, że wyniki oceny biznesplanów zostaną opublikowane w sierpniu.

Skip to content