ZAWIESZENIE REKRUTACJI II ETAP

Nabór kandydatów – II tura zostaje zawieszony z dniem 16.09.2022 r. ze skutkiem natychmiastowym.

Jak złożyć dokumenty

Formularze rekrutacyjne składane są za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej, lub osobiście do siedziby FRIPWW S.A. lub DGA S.A.

Limity rekrutacji II tura

Nabór zostanie zawieszony gdy liczba złożonych formularzy rekrutacyjnych przekroczy 60 os (33 kobiet i/lub 27 mężczyzn)

Propozycja dla przedsiębiorczych

Projekt, który wspiera rozwój

Wsparcie finansowe w prowadzeniu firmy do 12 msc

Cel główny projektu

Celem głównym od 01.01.2022r. do 30.11.2023r. jest aktywizacja zawodowa przez założenie z własnej inicjatywy pozarolniczej działalności gospodarczej, zgodnej z polityką gospodarczą regionu promującą rozwój przedsiębiorczości i miejsc pracy, przez 290 z grupy docelowej liczącej 325 osób, w tym osób pracujących, uczących się lub zamieszkujących na terenie województwa wielkopolskiego.

Czytaj więcej...

O projekcie

Fundusz Promocji i Rozwoju Województwa Wielkopolskiego S.A. wraz z DGA S.A. realizuje projekt: „Samozatrudnienie – pomysłem na życie” WRPO na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY, Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, Poddziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość. Wartość projektu: 18 291 936,30 PLN; dofinansowanie z UE: 15 548 145,85 PLN

Czytaj więcej...

Formy wsparcia II tura

I. Szkolenie „ABC działalności gospodarczej” dla 45 Uczestników projektu, w tym w formie grupowej: 54 h i w formie indywidualnej: 5h. II. Bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego w wysokości 23 050,00 PLN dla 38 Uczestników projektu; III. Wsparcie pomostowe w wysokości 2 350,00 PLN netto msc, wypłacane przez pierwszych 12 miesięcy

Czytaj więcej...

Partnerstwo z korzyścią dla Wielkopolski

Wspólne doświadczenie

Nasza specjalność to wspieranie MMŚP

Udzielamy wsparcia

Ze wsparcia FRIPWW SA i DGA SA skorzystało ponad 4000 MMŚP

Doświadczenie w projektach

Realizujemy i rozliczamy projekty finansowane z zewnętrznych źródeł o wartości łącznej ponad 300 mln PLN

Stabilni partnerzy

FRIPWW SA posiada 20-letnie doświadczenie; DGA SA to ponad 30 lat działalności

Współpraca i zaufanie

Razem, by wspierać Wielkopolan

Informacje bezpośrednio u źródła

image
Partner wiodący
Kontakt

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA ul. Piękna 58, 60-589 Poznań, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:00, telefon: +48 538 426 877

image
Partner
Kontakt

DGA S.A. - ul. Towarowa 37, 61-896 Poznań, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:00, tel. +48 798 183 486; 601 805 244

Bądź zawsze na bieżąco.

AKTUALNOŚCI

Aktualnie informacje dotyczące projektu

Przerwa świąteczna

Informujemy, że w dniach 22 grudnia – 27 grudnia 2022 roku Biuro Projektu Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego przy…

KOMISJA OCENY BIZNESPLANÓW DGA S.A. – OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA

W załączeniu publikujemy zanonimizowaną Ostateczną Listę Rankingową – 14 osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia bezzwrotnego: dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej…

KOMISJA OCENY BIZNESPLANÓW FRIPWW S.A. – OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA

W załączeniu publikujemy zanonimizowaną Ostateczną Listę Rankingową  – 28 osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia bezzwrotnego: dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w postaci…

Skip to content