REKRUTACJA PO I i II ETAPIE REKRUTACJI ZAKOŃCZONA

W maju rozpoczną się szkolenia. Biura Projektu będą kontaktować się z Państwem.

Jak złożyć dokumenty

Formularze rekrutacyjne składane są za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej, lub osobiście do siedziby FRIPWW S.A. lub DGA S.A.

Limity rekrutacji

Nabór zostanie zawieszony gdy liczba złożonych formularzy rekrutacyjnych przekroczy 320 szt (176 kobiet i/lub 144 mężczyzn)

Propozycja dla przedsiębiorczych

Projekt, który wspiera rozwój

Wsparcie finansowe w prowadzeniu firmy do 12 msc

Cel główny projektu

Celem głównym od 01.01.2022r. do 30.09.2023r. jest aktywizacja zawodowa przez założenie z własnej inicjatywy pozarolniczej działalności gospodarczej, zgodnej z polityką gospodarczą regionu promującą rozwój przedsiębiorczości i miejsc pracy, przez 252 z grupy docelowej liczącej 280 osób, w tym osób pracujących, uczących się lub zamieszkujących na terenie województwa wielkopolskiego.

Czytaj więcej...

O projekcie

Fundusz Promocji i Rozwoju Województwa Wielkopolskiego S.A. wraz z DGA S.A. realizuje projekt: „Samozatrudnienie – pomysłem na życie” WRPO na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY, Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, Poddziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość. Wartość projektu: 14 625 696,80 PLN; dofinansowanie z UE: 12 431 842,28 PLN

Czytaj więcej...

Formy wsparcia

I. Szkolenie „ABC działalności gospodarczej” dla 280 Uczestników projektu, w tym w formie grupowej: 54 h i w formie indywidualnej: 3h. II. Bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego w wysokości 23 050,00 PLN dla 252 Uczestników projektu; III. Wsparcie pomostowe w wysokości 2 050,00 PLN netto msc, wypłacane przez pierwszych 12 miesięcy

Czytaj więcej...

Partnerstwo z korzyścią dla Wielkopolski

Wspólne doświadczenie

Nasza specjalność to wspieranie MMŚP

Udzielamy wsparcia

Ze wsparcia FRIPWW SA i DGA SA skorzystało ponad 4000 MMŚP

Doświadczenie w projektach

Realizujemy i rozliczamy projekty finansowane z zewnętrznych źródeł o wartości łącznej ponad 300 mln PLN

Stabilni partnerzy

FRIPWW SA posiada 20-letnie doświadczenie; DGA SA to ponad 30 lat działalności

Współpraca i zaufanie

Razem, by wspierać Wielkopolan

Informacje bezpośrednio u źródła

image
Partner wiodący
Kontakt

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA ul. Piękna 58, 60-589 Poznań, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:00, telefon: +48 538 426 877

image
Partner
Kontakt

DGA S.A. - ul. Towarowa 37, 61-896 Poznań, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:00, tel. +48 798 183 486; 601 805 244

Bądź zawsze na bieżąco.

AKTUALNOŚCI

Aktualnie informacje dotyczące projektu

Informacja o miejscu składania Biznesplanów

Przypominamy, że dokumenty związane z przyznaniem wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości należy dostarczyć do 1 lipca 2022 roku wyłącznie do…

Informacja o terminie składania Biznesplanów

Informujemy, że w dniach 20.06.2022 – 1.07.2022 przyjmowane będą od Uczestników projektu dokumenty związane z przyznaniem bezzwrotnego wsparcia na rozwój…

WSTĘPNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU

Szanowni Państwo, informujemy, że zakończyliśmy I i II etap rekrutacji. Wyniki publikujemy na stronie WWW (link)

Skip to content