KOMISJA OCENY BIZNESPLANÓW DGA S. A. – LISTA RANKINGOWA

08.08.2022 r.

Informujemy, że w dniu 01 sierpnia 2022 roku Komisja Oceny Biznesplanów w DGA S.A. zakończyła ocenę złożonych Wniosków o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w postaci pomocy finansowej wraz z biznesplanami.

W załączeniu publikujemy zanonimizowaną Wstępną Listę Rankingową 86 osób (85%) wytypowanych do otrzymania wsparcia bezzwrotnego: dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w postaci pomocy finansowej.

Ponadto, załączamy Wyniki ocen pozostałych osób.

Informacja o wynikach weryfikacji ww. Wniosków została/nie przesłana w dniu dzisiejszym na Państwa adresy mailowe.

Ostateczna Lista Rankingowa zostanie opublikowana na stronie internetowej projektu: www.samozatrudnienie.eu, po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań przez Komisję Oceny Biznesplanów. Przewidywany termin zakończenia procedury odwoławczej około 24.08.2022 r.

Docelowo dofinansowanie przyznane przez Partnera – DGA S.A. uzyska 101 Uczestników projektu.

Wstępna lista rankingowa – 86 osób

Wstępna-lista-rankingowa

Wyniki pozostałych osób

Wyniki-ocen-pozostalych-osób

Skip to content