Ocena biznesplanów

Informujemy, że wyniki oceny biznesplanów zostaną opublikowane w sierpniu.

Informacja o miejscu składania Biznesplanów

Przypominamy, że dokumenty związane z przyznaniem wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości należy dostarczyć do 1 lipca 2022 roku wyłącznie do…

Informacja o terminie składania Biznesplanów

Informujemy, że w dniach 20.06.2022 – 1.07.2022 przyjmowane będą od Uczestników projektu dokumenty związane z przyznaniem bezzwrotnego wsparcia na rozwój…

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU REKRUTACJI

Szanowni Państwo, informujemy, że zakończyliśmy I etap rekrutacji. Wyniki publikujemy na stronie WWW (link)

Zamknięcie naboru

Informujemy, iż nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu „Samozatrudnienie – pomysłem na życie” został zamknięty 11 marca 2022 r.Lista zakwalifikowanych osób…

Skip to content