Informacja o terminie składania Biznesplanów – II Tura

Informujemy, że w dniach 03.11.2022 – 17.11.2022 przyjmowane będą od Uczestników projektu dokumenty związane z przyznaniem bezzwrotnego wsparcia na rozwój przedsiębiorczości tj.: biznesplan, wniosek o przyznanie dotacji oraz wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego. Dokumenty należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach papierowych oraz wersji elektronicznej.

Skip to content