KOMISJA OCENY BIZNESPLANÓW DGA S. A. – LISTA RANKINGOWA (II TURA)

20.11.2022r

Informujemy, że w dniu 20 listopada 2022 roku Komisja Oceny Biznesplanów w DGA S.A. zakończyła ocenę złożonych w II turze naboru Wniosków o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w postaci pomocy finansowej wraz z biznesplanami.
W załączeniu publikujemy zanonimizowaną Wstępną Listę Rankingową 12 osób (85%) wytypowanych do otrzymania wsparcia bezzwrotnego: dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w postaci pomocy finansowej.


Ponadto, załączamy Wyniki ocen pozostałych osób.


Informacja o wynikach weryfikacji ww. Wniosków zostanie przesłana w dniu dzisiejszym na Państwa adresy mailowe.


Ostateczna Lista Rankingowa zostanie opublikowana na stronie internetowej projektu: www.samozatrudnienie.eu, po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań przez Komisję Oceny Biznesplanów. Przewidywany termin zakończenia procedury odwoławczej nastąpi najpóźniej w dniu 27.11.2022 r.
Docelowo dofinansowanie przyznane przez Partnera – DGA S.A. uzyska 14 Uczestników projektu z II tury naboru.

Wstępna lista rankingowa 12 osób – DGA S.A.

LISTA-RANKINGOWA-85

Wyniki ocen pozostałych osób

Lista-rankingowa-15

Skip to content