Informacja o terminie składania Biznesplanów

Informujemy, że w dniach 20.06.2022 – 1.07.2022 przyjmowane będą od Uczestników projektu dokumenty związane z przyznaniem bezzwrotnego wsparcia na rozwój przedsiębiorczości tj.: biznesplan, wniosek o przyznanie dotacji oraz wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego. Dokumenty należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach papierowych oraz wersji elektronicznej.

Skip to content