KOMISJA OCENY BIZNESPLANÓW FRIPWW S.A. – OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA

W załączeniu publikujemy zanonimizowaną Ostateczną Listę Rankingową  – 28 osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia bezzwrotnego: dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w postaci pomocy finansowej.

Informujemy, że zgodnie §4 ust. 7 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości: „Oceny otrzymane na etapie procedury odwoławczej są ostateczne, i nie przysługują od nich środki odwoławcze”.

Ponadto, w załączeniu przedstawiamy też Listę osób, którym nie przyznano wsparcia bezzwrotnego: dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w postaci pomocy finansowej (Lista rezerwowa)


Informacja o wynikach weryfikacji zostanie przekazana na Państwa adresy mailowe. Pracownicy Biura projektu będą się z Państwem kontaktować w celu ustalenia szczegółów związanych z podpisaniem umowy.

Ostateczna-lista-rankingowa_os.kt_.-przyznano

Ostateczna-lista-rankingowa_osob-nie-przyznano_L.-rezerwowa

Skip to content