Dokumenty – aktualne wersje

W zakładce pt. „Dokumenty” – Dokumenty rekrutacyjne, znajduje się zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą Regulamin rekrutacji uczestników wraz z załącznikami.

Rekrutację rozpoczynamy 21 lutego 2022 roku !!!

Skip to content