Warunki uczestnictwa - Samozatrudnienie

Przejdź do treści

Menu główne:

Warunki uczestnictwa w projekcie

Projekt skierowany jest do osób czy niezatrudnionych w wieku 30+, które w okresie ostatnich 12 miesięcy nie prowadziły działalności gospodarczej, należących do jednej z grup:

• osoby 50+
• kobiety
• osoby z niskim wykształceniem (maksymalnie średnie)
• osoby niepełnosprawne
• osoby długotrwale bezrobotne (pozostające bez pracy przez co najmniej 12 miesięcy)

Ponadto wśród uczestników projektu mogą być osoby odchodzące z rolnictwa* planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej , które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, co oznacza, iż należą co najmniej do jednej z ww. grup. Warunkiem koniecznym jest przejście reorientowanych osób z systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu zabezpieczeń (ZUS).

* rolnik zarejestrowany w PUP/MUP jako osoba bezrobotna, prowadzący indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych oraz ubezpieczony w KRUS, dla którego został ustalony I (tzw. bezrobotni aktywni) lub II (tzw. wymagający wsparcia) profil pomocy

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego