Ogłoszenia - Samozatrudnienie

Przejdź do treści

Menu główne:

 
Aktualnie brak ogłoszeń związanych z realizacją projektu

Centrum Kształcenia Kadr Omega Marcin Kusiak w Lublinie zaprasza do złożenia oferty cenowej w ramach rozeznania rynku na:
Przeprowadzenie doradztwa dla 20 osób, które założyły działalność gospodarczą i otrzymały wsparcie finansowe w ramach projektu "Samozatrudnienie szansą powrotu na rynek pracy" nr: RPLU.09.03.00-06-0118/16 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr 75/RPLU.09.03.00-06-0118/16-00. Doradztwo będzie miało formę indywidualnych specjalistycznych konsultacji w wymiarze 12 h / osobę (1 osoba 3 h dziennie). Indywidualne konsultacje będą się odbywały na terenie województwa lubelskiego w dniach od poniedziałku do piątku i będą miały na celu pomóc Uczestnikom Projektu rozwiązać konkretne problemy i doradzić w konkretnych sytuacjach powstałych na etapie prowadzenia firmy.
do pobrania:

Centrum Kształcenia Kadr OMEGA z siedzibą  w Lublinie zaprasza do składania ofert dotyczących osobistego przeprowadzenia indywidualnego doradztwa z zakresu opracowania biznes planu dla 50 osób bezrobotnych z terenu województwa lubelskiego ubiegających się o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

do pobrania:
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego